containerløsninger til byggeplads

Byggeaffald kan ikke undgåes på byggepladsen. Det er ofte materialer som mursten, beton, træ, metal og meget mere.

Byggepladsløsninger gør det nemt at organisere og sortere byggeaffald i de rigtige containere. Det er ikke kun med til at opretholde en ren byggeplads, men også med til at få medarbejderne til at sortere bedre.

Byggepladsløsninger hjælper med affaldssortering på byggepladsen

En vigtig del af at håndtere byggeaffald er at sortere det korrekt. Dette kan gøres ved at have forskellige containere til forskellige typer affald. For eksempel kan der være containere til mursten, træ, metal og farligt affald. Dette gør det lettere at genbruge materialer og minimere affaldsmængden, der sendes til deponering.

Vi hjælper dig med

byggepladsløsninger

Containerplads/skurby

Hos Frede Andersen & Søn hjælper vi med opsætning af containerplads. Dette gøres i samråd med byggeleder så der kan findes de rigtige byggepladsløsninger og kan ydermere blive skiltet på containerne på forskellige sprog, så der bliver sorteret korrekt.

Fordele ved containerløsninger til byggepladser